Tjänster

Effektiv projektledning för långsiktigt resultat

Vi på Stixon levererar effektiv projektledning och verksamhetsutveckling i utmanande projekt. Vi gör skräddarsydda lösningar inom organisationens alla funktioner - utifrån era behov.

Med vår breda erfarenhet sätter vi oss snabbt in i din verksamhet så att du upplever mervärde från första dagen. Vår insats ger dig långsiktiga resultat. Vi bygger kompetens så att du och dina medarbetare kan fortsätta utveckla verksamheten när vi slutfört våra delar. 

Förankra projektbeskrivningen

Våra projektledare ser först till att skapa en gemensam bild av projektet med uppdragsgivaren. I samarbete med företagets styrgrupp kan en projektbeskrivning och resursplan finnas på plats inom 1-2 arbetsdagar. Underlag för denna dialog är projektbeskrivning, projektplan, budget, projektorganisation och resurssäkringsplan.

Tillsätta resurser

Om uppdragsgivarens resurser inte räcker till kan vi skicka arbetsuppgifter Back-office. I vårt Back-office har vi projektplanerare, projektkvalitetsansvarig och IT-utvecklare/IT-stöd med mera. Dessa kan givetvis även anlitas som konsulter.

Leverera projektet

Med en förankrad projektbeskrivning och en resurssatt plan är det "bara" att leverera. Projektet rapporterar regelbundet till uppdragsgivaren (oftast genom styrgrupp) hur projektet framskrider.

Planering

Offerter

Ekonomi

Kund

Analys

Resurs

Rapportera

Kvalitet

Effektivisering

Projektledning

Många aktiviteter behöver samverka för att skapa ett effektivt projekt.

Att kommunicera projektet såväl mot kund som internt inom organisationen är A och O.

Vad menar vi med effektiv projektledning?

Vi förstår verksamheter

Vår breda erfarenhet från stora och små företag inom många olika branscher gör att vi ofta på kort tid förstår hur verksamheten fungerar och snabbt kan skräddarsy och erbjuda stöd. Se nedan för exempel på stöd vi kan erbjuda.

LEDNING

 • Ledning - Interimschef, projektledning, stöd med verksamhetsstyrning, strategiarbete
 • Marknad - Anbudsledning, marknadsstrategi, tekniskt säljstöd
 • Ekonomi - Nytt affärssystem, kostnadsanalyser, kalkylmodeller

TEKNIK / UTVECKLING

 • Teknisk projektledning
 • Forskning och utvecklingsprojekt
 • Produktägande/Produktstrategi
 • Ingenjörskompetens inom elektronik, mekanik, mjukvaruutveckling samt ILS (Integrated Logistic Support)

PRODUKTION

 • Beredning/Produktionsmetoder
 • Produktionsplanering/produktionsledning
 • Analyser av flöden (material, information och ekonomiska)
 • Effektiviseringar

EFTERMARKNAD

 • Reservdelsförsäljning
 • Underhållstjänster
 • Utökande av tjänsteaffär
 • ILS management

STABSFUNKTIONER

 • Administration, löner, reseräkningar, rapporter
 • Kvalitetsledning, processkartläggning, beskriva arbetsmetodik, ISO audits
 • Kompetenskartläggning, medarbetarsamtal, utbildningar, omställning


För alla ovanstående hjälper vi gärna med optimering av arbetssätt, stödfunktioner och automatiserade tjänster.

INKÖP OCH LOGISTIK

 • Inköp - Leverantörsutveckling, målkostnadsstyrning, optimering av försörjningskedjor
 • Logistik - Lagerstyrning, produktionsplanering, transportoptimeringVi har även stor erfarenhet av att implementera leanverktyg i verksamheten - lean är inte alltid rätt, men det är en bra utgångspunkt.

IT-utveckling och RPA

 • Utveckling/anpassning av stödsystem
  • Server/klient-lösning eller lokal app
 • Automatiserade arbetssätt med RPA (Robot Process Automation)


Ett litet axplock på vad vi kan:

 • C++, C, JavaScript, Front-end (Vue, AngularJS, Vanilla), Back-end (Node.js, Express, Sequelize), Python, SQL (Främst MariaDB och Postgre),
 • Unix- eller Windowsmiljöer
 • Agila metoder för mjukvaruutveckling, främst Scrum


Ett typiskt IT-stöd för ett projekt tar 10-20 timmar i anspråk utan att belasta uppdragsgivarens stödfunktioner.