Exempel

Detta har vi gjort:

Våra projektledare har lång erfarenhet av såväl projektledning som verksamhetsutveckling i flertalet branscher. Vi har jobbat för både globala koncerner och små lokala företag.

Kompetens inom hela produktionsprocessen

Vår erfarenhet spänner över många branscher som medicinteknik, processindustri, försvar, fordonstillverkning och tjänstesektor. Med denna breda kompetens kan vi snabbt sätta oss in i din verksamhet samt ditt uppdrag, och ge dig kundvärde från första dagen.

10 år inom starkt reglerade branscher

Vi har mer än 10 års erfarenhet från ledande befattningar i starkt reglerade branscher. Det kan handla om tuffa lagkrav, exportregler, ISO-standarder mm.

Affärsutveckling | Projektledning

 

Anbudsledare Mid-life upgrade för militär fordonsflotta

 

Anbudsledning och projektuppstart av livstidsförlängningsprogram av 187 militära markgående fordon till ett europeiskt land. Vi var med hela vägen, från framtagandet av den första budgetofferten som presenterades och senare godkändes i kundlandets parlament, till dess att kontrakt signerades och projektet kunde startas upp.

Kvalitetsstöd | Processutveckling

 

Modernisering av ledningssystem

 

För ett medelstort företag med ca 100 anställda genomfördes en total genomlysning av befintliga processer och arbetsmetodbeskrivningar. Med hjälp av medarbetarkartläggningar fångades upplevda problem och hinder som i sin tur omformulerades till tydliga actions avseende process, systemstöd och kompetens. Ett antal actions åtgärdades inom ramen för projektet utöver att processbeskrivningar och rutiner uppdaterades.


Resultat - ett rejält förmågelyft med förankrade och accepterade nya arbetssätt.

Utbildning | Projektledning

 

Projektledarutbildning  Försvarsmakten

 

Projektledarutbildning som gavs till anställda inom Försvarsmakten specialiserade på försvarslogistik.


Kursen hade ett stort fokus på projektmetodik med praktiska verkliga uppgifter. Den gavs vid militärhögskolan Karlberg.


Deltagarna uttryckte framförallt uppskattning att uppgifterna var "på riktigt".

Verksamhetsledning | IT-chef

 

Uppbyggnad av IT-utvcklingsavdelning

 

Upprättande av avdelning, inklusive rekrytering och budgetansvar. Skapade en godkänd process för att validera egenutvecklade IT-verktyg för produktion av medicinteknisk utrustning, helt i enlighet med det mycket tuffa regelverk som krävs av den amerikanska myndigheten FDA (Food and Drug Administration).