Välkommen

Vi levererar från dag ett


Vi på Stixon AB är problemlösare och levererar det som krävs för att driva fram resultat i utmanande situationer. Med vår breda erfarenhet och kompetens sätter vi oss snabbt in i verksamheten och uppgiften, för att friställa vår uppdragsgivares tid till andra saker. Vi bygger gärna kompetens så att du och dina medarbetare kan fortsätta resan även när vi lämnat projektet.

Vårt team består av personer med ett genuint intresse för problemlösning - en del mer fokuserade på projektledning andra på produktutveckling.

Du är varmt välkommen att ta kontakt - oavsett om du är nyfiken på våra tjänster, söker en samarbetspartner eller vill jobba hos oss.

Hur kan vi hjälpa din verksamhet
att genomföra effektiva leveranser?